Nacka

Nacka

Nacka kommun är en kommun belägen i Stockholms län i Uppland och Södermanland. Centralort i kommunen är Nacka som främst är en service- och bostadsort. Kommunen ingår i Storstockholm och huserar sammanlagt 84 082 invånare. Kommunens sammanlagda yta uppgår till 96 km².

Telefon:

08-7188000

Fax:

08-7189115

Hemsida:

http://www.Nacka.se