Karlshamn

Norrbottens län

Norrbottens län är ett län beläget i norra Norrland. Länet är med sina 98 911 km² Sveriges största län ytmässigt sett, nästan en fjärdedel utav Sveriges totala ytmängd består utav Norrbottens län. Länet är en del utav landskapen Norrbotten och Lappland och huserar inte bara 249 677 invånare utan också Sveriges högsta berg (Kebnekaise) och dess djupaste sjö (Hornavan). Residensstad i länet är sedan 1856 Luleå, dessförinnan var Piteå länets dito. Norrbottens läns valkrets utgör valkrets vid riksdagsval i Sverige. Totalt ingår 14 st kommuner i länet.